Klachtenregeling Huidkliniek Friesland

 

Wij hopen dat u tevreden bent met onze zorgverlening bij Huidkliniek Friesland. Soms kan een bezoek aan onze kliniek anders lopen dan u had verwacht of gewenst. Als er iets gebeurt waardoor u niet tevreden bent over ons, aarzel dan niet om dit kenbaar te maken. U kunt uw klacht het beste bespreken met de direct betrokkene of degene die voor hem of haar verantwoordelijk is. Vaak kan dan direct naar een oplossing worden gezocht.

 

Wij zien graag dat u zo snel mogelijk contact met ons opneemt via 06-83008886 of via info@huidkliniekfriesland.nl. De klacht wordt voorgelegd aan de paramedicus die u geholpen heeft. In de meeste gevallen kan het probleem snel worden opgelost.

 

Waarover kunt u een klacht indienen?

U kunt een opmerking of klacht formuleren over alle zaken bij Huidkliniek Friesland waarover u ontevreden bent. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de medische behandeling, verzorging, bejegening, informatievoorziening of organisatie van de zorg.

 

Wie kan een klacht indienen?

U kunt als patiënt van Huidkliniek Friesland een klacht indienen. Ook wettelijk vertegenwoordigers en directe nabestaanden van patiënten kunnen een klacht indienen. Anderen kunnen alleen een klacht indienen met uw toestemming. Anonieme klachten nemen wij niet in behandeling, omdat de situatie waarover de klacht gaat dan niet te beoordelen is.

 

Geschillen

Als een klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost is er sprake van een geschil.

Een geschil kunnen zowel door u als door Huidkliniek Friesland aanhangig worden gemaakt bij de Geschilleninstantie paramedici bij de kwaliteitsregister paramedici (www.kwaliteitsregisterparamedici.nl). De Geschilleninstantie neemt alleen geschillen pas in behandeling, nadat deze conform een van de hierboven beschreven manieren bij Huidkliniek Friesland heeft ingediend. Bovendien dient een geschil binnen 1 jaar na het ontstaan ervan bij de Geschilleninstantie aanhangig worden gemaakt.

 

Als u een geschil voorlegt aan de Geschilleninstantie, dan is Huidkliniek Friesland aan deze keuze gebonden. Als Huidkliniek Friesland een geschil aan de Geschilleninstantie wil voorleggen, moeten wij aan u vragen of u zich binnen 5 weken wil uitspreken of u daarmee akkoord gaat. Als u daarmee niet akkoord gaat dan achten wij ons na het verstrijken van de termijn van 5 weken vrij om het geschil eventueel bij de rechter aanhangig te maken.

Geschillen kunnen ter beslechting uitsluitend worden voorgelegd aan de Geschilleninstantie of aan de rechter.